XIV. sympozium
Dětské zlomeniny Zbiroh 2023

Termín konání: 10.5. – 11. 5. 2023

Místo konání : Zámek Zbiroh 

Pořadatel: Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK a Fakultní nemocnice a Nadační fond Kolečko

Pod záštitou děkana 3. LF UK prof. MUDr. Petra Widimského, DRSc. a ředitele FTN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc.

Téma:

Dětské zlomeniny, souborné referáty, kasuistiky.

Sesterská sekce 10.5. paralelně: Dětské zlomeniny z pohledu instrumentářky, intenzivní a ošetřovatelské péče.