Sídlo sdružení:

Ortopedická klinika IPVZ, FN Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8

Sekretariát:

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
Ortopedické oddělení
Nemocnice Pelhřimov
Slov. bratrství 710
393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

 

SEKRETARIÁT ČSOT – evidence členů

Vyřizuje: Jindra Dudová
Adresa:
GUARANT International spol. s.r.o.
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4
Mobil:
602 294 767
Email: dudova@guarant.cz

Platba poplatků, lékař s atestací 500,-Kč, lékař bez atestace 300,-Kč

Číslo účtu (ve standardním tvaru):

79353/0300


Číslo účtu (ve tvaru IBAN):

CZ53 0300 0000 0000 0007 9353

Variabilní symbol:

Vaše Jméno a příjmení

Hlavní partner

Partneři