Sídlo sdružení:

Ortopedická klinika IPVZ, FN Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8

Sekretariát:

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
Ortopedické oddělení
Nemocnice Pelhřimov
Slov. bratrství 710
393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

 

SEKRETARIÁT ČSOT – evidence členů

Vyřizuje: Veronika Slámová
Adresa:
Forinel Trading SE
Na Hlídce 1329/22
130 00  Praha 3
Mobil:
733 768 059
Email: veronika.slamova@forinel.eu

Platba poplatků, lékař s atestací 500,-Kč, lékař bez atestace 300,-Kč

Číslo účtu (ve standardním tvaru):

2500763062/2010


Číslo účtu (ve tvaru IBAN):

CZ40 2010 0000 0025 0076 3062

Variabilní symbol:

Vaše Jméno a příjmení

Hlavní partner

Partneři