Sídlo sdružení:

Ortopedická klinika IPVZ, FN Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8

Sekretariát:

Kontakt: Jiří Běhounek
Adresa:
Ortopedické oddělení
Nemocnice Pelhřimov
Slov. bratrství 710
393 38 Pelhřimov
Mobil: 602 481 434
Email: jbehounek@hospital-pe.cz

SEKRETARIÁT ČSOT – evidence členů

Vyřizuje: Veronika Slámová
Adresa:
Forinel Trading SE
Kodaňská 1441/46
101 00  Praha 10
Mobil:
733 768 059
Email: veronika.slamova@forinel.eu