Chlumského cena

Chlumského cena se uděluje každý rok za nejlepší monografii vydanou v ČR a zaměřenou na ortopedii a traumatologii.
Navržené monografie mohou pojednávat o kterékoli oblasti ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Oceněnou publikaci vybírá z nominovaných monografií výbor ČSOT, cena se pak předává na národním kongresu ČSOT.

 

Chlumského cena za rok 2022

Infekce v ortopedii

autoři: Musil, Gallo, Chrdle a kol.

vydavatelství: Maxdorf 2022

Chlumského cena za rok 2021

Zlomeniny lopatky

autoři: Bartoníček, Naňka, Tuček

vydavatelství: Maxdorf 2021

Chlumského cena za rok 2020

kvůli Covidu nebyla udělena

Chlumského cena za rok 2019

Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu

autoři: Vavřík, Landor, Gallo, Koudela

vydavatelství: Maxdorf 2019

Chlumského cena za rok 2018

neudělena – nebyl žádná nominace

Chlumského cena za rok 2017

Chirurgie ruky. 2. vydání.
autoři: Pilný J. a kol.
vydavatelství: Grada

Chlumského cena za rok 2016

Artroskopie kyčelního kloubu
autoři: Petr Zeman a kol.
vydavatelství: Maxdorf

Chlumského cena za rok 2015

Traumatologie
autoři: Petr Wendsche, Radek Veselý a kol.
vydavatelství: Galén

Chlumského cena za rok 2014

Ortopedie – 2., přepracované a doplněné vydání
autoři: Pavel Dungl a kol.
vydavatelství: Grada

Chlumského cena za rok 2013

Léčba zlomenin pánve a acetabula
autoři: Valér Džupa, Tomáš Pavelka, Stanislav Taller a kol.
vydavatelství: Galén

Chlumského cena za rok 2012

Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu
autoři: Ivan Landor, Pavel Vavřík, Jiří Gallo, Antonín Sosna
vydavatelství: Maxdorf