Kontaktní osoba: 

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

E-mail: tomas.novotny@kzcr.eu

Kontakt telefon – sekretariát: +420477113052

Pracoviště: Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Členové:
prim. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

Cíle: 

1)  Tvorba teoretických i praktických podkladů pro vzdělávání v muskuloskeletální sonografii a kurzy sonografie pohybového aparátu.

2) Tvorba informační a vzdělávací komunity pro ortopedy provádějící sonografii v rámci naší domovské společnosti – ČSOT a jejich webových stránek.

2) Optimalizace sazby stávajících a návrh nových UZ výkonů (USG navigované intervenční výkony na muskuloskeletálním aparátu, jako například UZ kontrolované punkce kloubů a cyst, aplikace léčiv či punkční biopsie).

Příspěvky publikované na portálu ČSOT

Materiály ke stažení – Doporučené vyšetřovací protokoly pro sonografii pohybového aparátu:

Ultrazvuk zápěstí a ruka

Ultrazvuk hlezno a noha

Ultrazvuk koleno

Ultrazvuk kyčel

Ultrazvuk loket

Ultrazvuk rameno