Národní kongresy

2024
Ortopedicko-traumatologická klinika – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

2025
Ortopedická klinika – Fakultní Nemocnice Bulovka
prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc

2026
Ortopedické oddělení – Nemocnice České Budějovice, a.s.
prim. MUDr. David Musil, Ph.D.

2027
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol a 1. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

2028
Ortopedická klinika – Ústřední vojenská nemocnice Praha
prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

2029
Klinika úrazové chirurgie a ortopedie – Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

2030
Ortopedická klinika – Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

2031
Klinika ortopedie a traumatologie – Fakultní nemocnice Plzeň
Prof. MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.