Termín konání: 19.10. 2023 

Místo konání: Školící prostroy MEDIN, a.s. Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě 

Odborný garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF UK a FNKV Praha)

Vedoucí kurzu: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc. (LF OU a FN Ostrava), MUDr. Daniel Ira, PhD. (LF MU a FN Brno)

Pořadatel kurzu: ČSOT ve spolupráci s ČCHS ČLS JEP a ČSÚCH ČLS JEP

Organizační zajištění: SOGGIORNO, s.r.o.

Online přihláška

Program kurzu