1922
založení první ortopedické kliniky v Československu (Bratislava)

1922
I. kongres Československé společnosti ortopedické

1925
založení Československé společnosti ortopedické

1926
založení časopisu Sborník prací československé společnosti ortopedické

1928
založení ortopedické kliniky v Praze, nyní 1. LF UK a FN Motol

1933
založení ortopedické kliniky v Brně (LF UK a FNUSA)

1941
zavedení Frejkovy peřinky

1945
vznik ortopedické kliniky v Hradci Králové (FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové)

1945
vznik II. ortopedické kliniky UK v Praze (nyní Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol)

1946
vznik ortopedické kliniky v Olomouci (FN Olomouc a LF UP)

1958
zavedení Pavlíkových třmenů

1967
vznik ortopedické kliniky v Plzni (FN Plzeň a LF UK v Plzni)

1970
zavedení dvoustupňové atestace v oboru ortopedie

1970
vznik Ortopedické kliniky Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (nyní Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)

1972
vydání knihy Pseudoarthrosis autorů B. G. Webera a Oldřicha Čecha

1975
vznik Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v Brně (FN Brno a LF MU)

1977
osamostatnění ortopedie jako oboru medicíny

1978
vznik ortopedické kliniky v Brně-Bohunicích (FN Brno a LF MU)

1985
vznik Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze

1990
osamostatnění České společnosti pro ortopedii a traumatologii jako právního a hospodářského subjektu

2011
vznik Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK (Ústřední vojenská nemocnice)

Významné osobnosti české ortopedie

Prof. MUDr. Jan Zahradníček

Prof. MUDr. Jan Zahradníček

Prof. MUDr. Bedřich Frejka

Prof. MUDr. Bedřich Frejka

Prof. MUDr. Arnold Pavlík

Prof. MUDr. Arnold Pavlík

Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.

Opustili nás

doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.