• Rubriky příspěvkuAktuality

Sazebník

Po téměř roční serii jednání na MZD a VZP se nám podařilo prosadit změny Artroskopických kodů
Aktualizace by se měla projevit již od ledna 2019. Změny byla prosazena zejména díky aktivitě SSTA a Vojty Havlase.

Nový systém Artroskopických kodů :
Zrušeno – Diagnostická artroskopie včetně biopsie
Zústává aktualizováno – Jednoduchá operační artroskopie, Složitá a a Rekonstrukční artroskopie
Nový Kod -Revizní a obzvláště složitá Artroskopie zejména Artroskopie kyčle