Odborný garant:  

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. 

(2. LF UK a FNM Praha) 

Vedoucí kurzu: 

doc. MUDr. Pavel Douša, Ph.D. 

(LF OU a FN Ostrava) 

Koordinátor kadaverózních cvičení: 

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. 

(3. LF UK a FNKV Praha ) 

Pořadatel 32. kurzu operačních dovedností: ČSOT a 2. LF UK ve spolupráci s ČCHS ČLS JEP a ČSÚCH ČLS JEP 

Školitelé: Pavel Douša (FN Ostrava), Pavel Dráč (FN Olomouc), Valér Džupa (FNKV Praha),