WORKSHOP 3D TISKU – VYUŽITÍ 3D TISKU V PŘEDOPERAČNÍM PLÁNOVÁNÍ

Kdy: 28. května 2024

Kde: Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

odborný garant
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

pořadatel workshopu: Krajská zdravotní, a. s., Oddělení konferenční a marketingové podpory, Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem,

kontaktní osoba:

Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, tel. 477 114 146, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu