Průběh ústní teoretické části atestační zkoušky se řídí ustanovením § 12 vyhlášky 282/2019 Sb., která uvádí, že  „Ústní část teoretické části atestační zkoušky spočívá v odpovědi na 3 odborné otázky, z nichž 1 je nahrazena obhajobou písemné práce, pokud je písemná práce na základě vzdělávacího programu součástí zkoušky.“

Upozorňujeme, že povinnost zpracování písemné práce se může lišit i mezi verzemi jednoho vzdělávacího programu, tj. mezi verzí zveřejněnou v roce 2015 a v roce 2019 !

Atestační otázky pro vzdělávací program z roku 2019:

Atestační otázky pro vzdělávací program z roku 2015: