Dne 4. a 5. dubna 2024 se v Olomouci uskutečnilo prestižní sympozium na téma „Knee preservation“, které přilákalo více než 200 odborníků z České republiky, Slovenska, Polska a Německa. Akce byla rozdělena do čtyř klíčových bloků: osa, stabilita, menisky a chrupavka, odrážející současné paradigma v této oblasti ortopedie. Diskuse po přednáškách byla intenzivní a obvykle pokračovala i do kuolárů. Během sympozia se konaly dva živé přenosy z operačních sálů (jeden věnovaný vysoké osteotomii tibie a druhý ošetření chondrálního defektu).

Naše díky patří všem účastníkům, přednášejícím a organizátorům za to, že se sympozium stalo nejen místem „přátelského setkání“, ale i inspirací pro další rozvoj v oboru. Velké díky patří generálnímu partnerovi sympozia firmě Arthrex, která dlouhodobě podporuje vzdělávací iniciativy ČSOT a SSTA. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout podíl organizačního týmu pod vedením dr. Martina Kaliny. Díky nim sympozium probíhalo v příjemné, otevřené a produktivní atmosféře, která přispěla k nezapomenutelnému zážitku pro všechny zúčastněné.

                                                                                                 prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.