AKREDITACE, VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ OBORU

Garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

EKONOMICKÁ A PRÁVNÍ KOMISE

Garant: MUDr. Vladimír Frič, CSc.

ZÁLEŽITOSTI AMBULANTNÍ ORTOPEDIE

Garant: MUDr. Vladimír Medek

REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD (NRKN)

Garant: prim. MUDr. Jan Hach

POJIŠŤOVNY, SAZEBNÍK VÝKONŮ, DRG

Garant: MUDr. Pavel Dupal, MBA

KOMUNIKACI NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Garant: MUDr. Lukáš Galek

DELEGÁT ČSOT PRO ČESKOU LÉKAŘSKOU KOMORU

Garant: prim. MUDr. Petr Kozák

ZÁSTUPCI ČSOT PRO KOMUNIKACI S ČLS JEP

prof. MUDr. Jiří Gallo, prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

DÍLČÍ OBLASTI ORTOPEDIE

Dětská ortopedie a traumatologie

Garant: prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Endoprotetika

Garant: prof. MUDr. David Pokorný, CSc.

Infekce muskuloskeletálního aparátu

Garant: prim. MUDr. David Musil, Ph.D.

Onkologická ortopedie

Garant: doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.

Ortopedie ruky a lokte

Garant: doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

Ortopedie ramenního kloubu

Garant: doc. MUDr. Petr Fulín, Ph.D.

Ortopedie hlezna a nohy

Garant: doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Osteotomie v oblasti kolena

Garant: MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.

Spondylochirurgie

Garant: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

Sportovní ortopedie a traumatologie

Garant: doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.

Technická ortopedie a protetika

Garant: MUDr. Petr Krawczyk

Traumatologie pohybového ústrojí

Garant: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.