Členové výboru

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
předseda
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Vojtěch Havlas PhD.
1. místopředseda
prof. MUDr. Vojtěch Havlas PhD.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Martin Repko, CSc
2. místopředseda
prof. MUDr. Martin Repko, CSc.
Ortopedická klinika LF MU, FN Brno
prim. MUDr. Jiří Běhounek
vědecký sekretář
prim. MUDr. Jiří Běhounek
Ortopedické oddělení, Nemocnice Pelhřimov
prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc.
pokladník
prim. MUDr. Vladimír Frič, CSc.
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV, Praha 10
MUDr. Pavel Dupal
MUDr. Pavel Dupal
I. ortopedická klinika 1. LF UK v Praze, Praha 5 Motol
MUDr. Pavel Kacerovský
MUDr. Pavel Kacerovský
Ortop. ambulance, Šrámkova, Ústí nad Labem
prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
Ortopedická klinika IPVZ, Nemocnice na Bulovce, Praha 8

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV, Praha 10
prim. MUDr. Pavel Kubát
prim. MUDr. Pavel Kubát
Ortopedické odd., Nemocnice Havlíčkův Brod
MUDr. David Musil, Ph.D.
MUDr. David Musil, Ph.D.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice
doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN, Praha

MUDr. Pavel Procházka
MUDr. Pavel Procházka
Sanofyto s.r.o., Brno
MUDr. Vladimír Medek
MUDr. Vladimír Medek
Poliklinika III, Hradec Králové
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
Ortopedické oddělení, Nové Město na Moravě
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
I. ortopedická klinika Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně

Revizní komise

předseda

MUDr. Jan Balík

MUDr. Jan Charvát

MUDr. Tomáš Zatrapa

Rozhodčí, kárná a smírčí komise

předseda

MUDr. Pavel Douša

MUDr. Zdeněk Cichý

MUDr. Marek Majerníček

MUDr. Jan Pešek

MUDr. Petr Kamínek