Zahradníčkova cena

Zahradníčkova cena se uděluje za nejlepší vědeckou práci publikovanou v časopise Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca v daném roce.

2022

Nesnídal P., Štulik J., Štulik J. ml., Kryl J., Vyskočil T., Barna M.:Complications in Spine Surgery: Prospective 13-year follow-up of unplanned revision spinal surgeries

2021

Pokorný D, Fulín P, Heřt J, Landor I, Štefan J, Sosna A.

Reverse Total Shoulder Arthroplasty: 14-Year Clinical Experience with 496 Performed Arthroplasties

2020

M. Frydrychová, P. Dungl, M. Ošťádal, J. Chomiak

Analysis of Gene Expression of Pseudoarthrosis Tissue in Congenital Short Femur, Initial Study and First Exprerience

2019

Chomiak J., Ošt’ádal M., Dungl P.

Střednědobé výsledky léčení těžkých skluzů coxa vara adolescentium

bez chirurgické luxace kyčelního kloubu Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2019, 86:23-32.

2018

Štulík J., Nesnídal P., Kozelnická K., Barna M.

Operační léčba vysokostupňových vysoce dysplastických spondylolistéz

u mladých jedinců – prospektivní monocentrická studie 29 pacientů

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2018, 85:305-318.

2017

Zwip H. Arthrodesis of the Ankle

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2017, 84:13-23.

2016

Popelka S., Sosna A., Vavřík P., Jahoda D., Barták V., Landor I.: Jedenáctileté zkušenosti s náhradou hlezna.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2016, 83:74-83.

2015

Štulík J, Barna H, Vyskočil T, Nesnídal P, Kryl J, Klézl Z. Totální „en bloc“ spondylectomie C3: nová chirurgická technika a přehled literatury.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2015, 82:261-267.

2014

Rammelt S, Zwipp H. Zlomeniny patní kosti: současná koncepce léčení.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2014, 81:117-196.

2013

Kloub M, Holub K, Kopačka P, Džupa V. Dlouhodobé výsledky hřebování extraartikulárních zlomenin proximálního humeru.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2013, 80:203-207.

2012

Gänsslen A, Frink M, Hildebrand F, Krettek C. Both column fractures of the acetabulum: Epidemiology, operative management and long-term-results.

Acta Chir Orthop Traum Čechoslovaca, 2012;79:107-113.

2011

K. Güttler, I. Landor, P. Vavřík, A. Sosna, J. Krásenský

Totální náhrada loketního kloubu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou

2010

Müller F. J., Nerlich M.: Zlomenina pylonu tibie (práce je v angličtině) 

2009

Infekční komplikace aloplastiky ramenního kloubu“, autoři Jahoda D., Pokorný D., Nyč O., Barták V., Hromádka R.,  Landor I., Sosna A.

2008

Štulík J., Kozák J., Šebesta P., Vyskočil T., Kryl J., Pelichovská M.: Totální spondylektomie C2 – nová chirurgická technika