Oznámení o úmrtí prof. Rybky

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že zemřel náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan prof. MUDr. Vratislav Rybka, DrSc. Zemřel tiše stářím ve středu 26. června 2024 v požehnaném věku téměř 84 let. Poslední rozloučení s naším drahým zesnulým bude ve čtvrtek 4. července 2024 v 11.00 hodin ve Velké obřadní…

Žádný komentář

Zápis z jednání výboru ČSOT s primáři ve středu dne 12.6.2024

Zápis ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze (18:00-18:45) Zahájení – prof. Gallo nejprve všechny přivítal a poté stručně informoval o činnosti výboru. Informace z NRKN – práce na kultivaci registru jdou velmi pomalu, je však zřejmé, že necelých 20 % pracovišť do registru vůbec nepřispívá, přestože je to povinnost všech poskytovatelů. Prof. Gallo požádal tato pracoviště o nápravu. Prof. Havlas následně…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis z jednání výboru ČSOT s primáři ve středu dne 12.6.2024
ČSOT zápis

CAVE! Muscoril – riziko genotoxicity !

Muscoril Vážená paní doktorko/vážený pane doktore,držitel rozhodnutí o registraci, Sanofi, s. r. o., ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiva Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) by Vás rád informoval, že léčivý přípravek Muscoril4 mg tvrdé tobolky a Muscoril 4 mg/2 ml injekční roztok (thiokolchikosid) je v souvislosti s rizikemgenotoxicity nově kontraindikován: u mužů, kteří nejsou ochotni používat účinná…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku CAVE! Muscoril – riziko genotoxicity !
Muscoril

Zásady účelné hemoterapie

Předložený text formuluje konsenzuálně vzniklé rámcové doporučení odborných společností kléčbě transfuzními přípravky. Doporučení byla formulována na základě posouzení vědeckýchdůkazů existujících v čase vzniku dokumentu. Při nemožnosti vždy používat některé z metodikmedicíny založené na důkazech, je nutno vnímat doporučení jako „consensus-based“ a nikoliv„evidence-based“. Předložené konsenzuální stanovisko nenahrazuje základní odborné zdroje voblasti dané problematiky, neuvádí povinnosti zdravotnických pracovníků určené jinýmizákonnými či profesními…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zásady účelné hemoterapie
ZÁSADY ÚČELNÉ HEMOTERAPIE

Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 14.5.2024 ve 14.30 h.

Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 14.5.2024 ve 14.30 h. v Parkhotelu Průhonice Přítomni: MUDr. Běhounek; MUDr. Dupal; prof. Gallo; prof. Havlas; prof. Chomiak; MUDr. Kacerovský; prof. Krbec; MUDr. Kubát; MUDr. Medek; MUDr. Musil; doc. Pilný; doc. Tomáš; prof. Bartoníček; MUDr. Balík; doc. Douša; MUDr. Galek; prof. Matějka; prof. Pokorný Omluveni: MUDr. Frič, MUDr. Procházka; prof. Repko; doc. Tuček; prof.…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 14.5.2024 ve 14.30 h.
ČSOT zápis

KADAVERÓZNÍ KURZ OPERAČNÍCHDOVEDNOSTÍ – RUKA, PŘEDLOKTÍ, LOKET , 30.5.2024, Praha

Odborný garant:   prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.  (2. LF UK a FNM Praha)  Vedoucí kurzu:  doc. MUDr. Pavel Douša, Ph.D.  (LF OU a FN Ostrava)  Koordinátor kadaverózních cvičení:  prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.  (3. LF UK a FNKV Praha )  Pořadatel 32. kurzu operačních dovedností: ČSOT a 2. LF UK ve spolupráci s ČCHS ČLS JEP a ČSÚCH ČLS JEP …

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku KADAVERÓZNÍ KURZ OPERAČNÍCHDOVEDNOSTÍ – RUKA, PŘEDLOKTÍ, LOKET , 30.5.2024, Praha
Kadaverózní kurz operačních dovedností – ruka, předloktí, loket

Sympozium na téma „Knee preservation“

Dne 4. a 5. dubna 2024 se v Olomouci uskutečnilo prestižní sympozium na téma „Knee preservation“, které přilákalo více než 200 odborníků z České republiky, Slovenska, Polska a Německa. Akce byla rozdělena do čtyř klíčových bloků: osa, stabilita, menisky a chrupavka, odrážející současné paradigma v této oblasti ortopedie. Diskuse po přednáškách byla intenzivní a obvykle pokračovala i do kuolárů. Během sympozia se…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Sympozium na téma „Knee preservation“
Knee Preservation Sympozium

Workshop 3D tisku v předoperačním plánování, 28. května 2024

WORKSHOP 3D TISKU - VYUŽITÍ 3D TISKU V PŘEDOPERAČNÍM PLÁNOVÁNÍ Kdy: 28. května 2024 Kde: Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem odborný garantMUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Vzdělávací…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Workshop 3D tisku v předoperačním plánování, 28. května 2024
Workshop 3D tisku v předoperačním plánování

XIII. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM

Termín konání: 11.4.2024 Místo konání: Kaiserštejnský palác, Praha Pořadatel: Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol  Odborný garant sympozia: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. – přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole Téma: Novinky a trendy v léčbě patologie hlezna, nohy a přednoží XIII_Jarni-ortopedicke-symposium_2024Stáhnout

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku XIII. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOSIUM
XII. SPRING ORTHOPAEDIC SYMPOSIUM - finální informace