• Rubriky příspěvkuNezařazené
Prof. MUDr. Jan Zahradníček
Prof. MUDr. Jan Zahradníček

(13. 6. 1882 – 12. 10. 1958)
Profesora Jana Zahradníčka můžeme označit za zakladatele moderní české ortopedie. Kromě neúnavné péče o své pacienty a zdokonalování operačních postupů se věnoval také výchově svých následovníků (namátkou prof. Tošovský, prof. Stryhal), participoval na vzniku československé ortopedické společnosti i
jejího časopisu.

Jan Zahradníček vystudoval medicínu v Praze, kde poté také několik let působil jako chirurg. První světová válka jej zavedla do vojenských nemocnic. V roce 1921 získal docenturu v oboru ortopedie a zároveň odešel na několik let do Brna. Roku 1933 byl jmenován profesorem ortopedické a dětské chirurgie a převzal
vedení první ortopedické kliniky v Praze (původně sídlící v ulici Na Karlově, poté Na Bojišti; nyní 1. LF UK a FN Motol), kterou přebudoval na moderní ortopedické pracoviště.

Prof. Zahradníček se stal průkopníkem v moderní a světově uznávané operační terapii vrozeného
vykloubení kyčle.