• Rubriky příspěvkuNezařazené
Prof. MUDr. Bedřich Frejka
Prof. MUDr. Bedřich Frejka

(17. 2. 1890 – 10. 2. 1972)
Profesor Bedřich Frejka byl jedním z předních českých ortopedů meziválečného období a doby po 2. světové válce. Tento světově uznávaný ortoped se mimo jiné podílel na chodu ortopedické společnosti, vykonával funkci sekretáře jejího časopisu a napomáhal odbornému růstu několika dalších významných osobností našeho oboru (např. prof. Pavlík, prof. Janeček, prof. Vlach, prof. Kovanda).

Bezprostředně po vystudování medicíny působil během 1. světové války jako vojenský chirurg. Dramatická zkušenost z bojiště zřejmě
přispěla k jeho nasměrování k ortopedii a traumatologii. Po válce Bedřich Frejka přesídlil do Bratislavy, kde se od roku 1922 podílel na vzniku první ortopedické kliniky v Československu a o pět let později tam také získal docenturu. Po habilitaci přešel do Brna, kde, zprvu pod chirurgickou klinikou, otevřel specializovanou ortopedickou ambulanci a několik lůžek pro ortopedickou chirurgii. Roku 1931 byl jmenován mimořádným profesorem ortopedie.

O dva roky později se stal profesorem řádným a zároveň se pracoviště změnilo na ortopedickou kliniku, kterou prof. Frejka vedl do roku 1961.
Profesor Frejka získal mezinárodní uznání díky své metodě léčby vrozené dysplazie kyčelního kloubu pomocí peřinky.