• Rubriky příspěvkuNezařazené

Druhý typ rekonstrukce ACL spočívá v přichycení části ACL, který je odtržen od femuru. K prodloužení poškozeného vazu se též využívá tkáň ve formě auto či allograftu či FiberTape – pásek z pleteného vlákna. Výkon se provádí artroskopicky a zahrnuje sešití zbývající části ACL a její ukotvení zpět do femuru. Může to též zahrnovat vytvoření tunelu do femuru či tibie, kudy se protáhne štěp k rekonstrukci vazu. Při těchto metodách Artrex využívá nejnovější produkty, jako jsou SwiveLock kotvy, FlipCutter reamery, FiberTape a fixátory měkkých tkání štěpu.. K augmentaci ACL je využívaný při jeho primární sutuře FiberTape k zajištění anatomické délky vazu v průběhu hojení. Ošetřený vaz dovolí téměř okamžité zatížení končetiny, sportovní aktivity jsou povoleny zhruba po šesti týdnech po operaci. Operace se provádí akutně, kotvou se přichytí poraněný vaz zpět k femuru a vedle něj se na femur a tibii fixuje FiberTape. Největší výhodou této metody je krátká doba léčby a rychlý návrat k běžné zátěži.

Video

ACL Primary Repair with InternalBrace™ Ligament Augmentation

Na tomto videu operatér Gordon Mackay prezentuje metodu InternalBrace s využitím BioComposite™ SwiveLocks® a FiberTape®.

ACL GraftLink® Technique With InternalBrace™ Ligament Augmentation

V tomto videu doktor Patrick Smith ukazuje techniku GraftLink u metody InternalBrace. Zaměřuje se na vysvětlení uložení ACL TightRope implantátu.

ACL Repair with InternalBrace Ligament Augmentation

Operatér Wiemi A. Douoguih prezentuje rekonstrukci ACL pomocí InternalBrace metody na mladé fotbalistce. Využívá FiberLink, FiberTape a TightRope fixaci. Popisuje zde, že pacientka měla po 4 týdnech téměř plný rozsah pohybů v koleni, za 2 měsíce mohla běhat v AlterG (antigravitační běžecký pás), za 3 měsíce mohla normálně běhat, za 4 měsíce se mohla vrátit k fotbalu. U pacientky nedošlo k žádným známkám atrofie kvadricepsu. Výhody metody InternalBrace vidí doktor Douoguih v zachování nervových vláken, proprioceptčních vláken a cévního zásobení.

Klinické výsledky

Porovnání metody InternalBrace a All-inside

V této práci bylo hodnoceno skóre VAS, KOOS-WOMAC, KOOS ADL a Marx. Výsledky obou metod jsou podobné, avšak k hodnocení dlouhodobého úspěchu je třeba studií na více pacientech.