• Rubriky příspěvkuNezařazené

ČSOT se připojila ke globální iniciativě zaměřené na prevenci a léčbu osteoporotických fraktur

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí se 11. července 2018 oficiálně připojila ke globální iniciativě šesti mezinárodních lékařských organizací, která si klade za cíl zlepšení péče o pacienty s osteoporotickými zlomeninami.

Stárnoucí populace ve vyspělých zemích se musí čím dále více potýkat s nárůstem počtu osteoporotických fraktur, což s sebou nese zdravotní, sociální i ekonomické důsledky. Tito pacienti, často s polymorbidní anamnézou, vyžadují komplexní multioborovou péči.

ČSOT si uvědomuje závažnost a naléhavost této problematiky, a proto se ke globální iniciativě připojuje a bude se podílet na multidisciplinárním přístupu k léčbě pacientů s osteoporotickými zlomeninami.

Více informací v článku K.E. Dreinhöffer, et al., A global call to action to improve the care for people with fragility factures, Injury (2018), https://doi.org/10.1016/j.injury.2018.06.032

Kontaktní osoba za ČSOT: doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D., Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Fakultní nemocnice Plzeň, email: vyskocil@fnplzen.cz