In memoriam doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.

In memoriam doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.           S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 20.3. 2024 nečekaně opustil emeritní přednosta ortopedické kliniky doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.           Narodil se 21.7.1944 v Táboře. Po maturitě studoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Již jako student medicíny se zajímal o ortopedii a docházel na ortopedickou kliniku, tehdy vedenou prof. Vavrdou. Po promoci…

Žádný komentář

Globální iniciativa zaměřená na prevenci a léčbu osteoporotických fraktur

ČSOT se připojila ke globální iniciativě zaměřené na prevenci a léčbu osteoporotických fraktur Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí se 11. července 2018 oficiálně připojila ke globální iniciativě šesti mezinárodních lékařských organizací, která si klade za cíl zlepšení péče o pacienty s osteoporotickými zlomeninami. Stárnoucí populace ve vyspělých zemích se musí čím dále více potýkat s nárůstem počtu osteoporotických fraktur,…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Globální iniciativa zaměřená na prevenci a léčbu osteoporotických fraktur

ACL Allinside

Rekonstrukce předního zkříženého vazu metodou All-inside zahrnuje jeho nahrazení štěpem (auto- či allograftem). V této metodě se využívá vrták FlipCutter, který umožňuje retrográdní vrtání femorálního i tibiálního kanálu pro uložení štěpu, který je poté fixován. Oba kostní kanály se cílí do místa fyziologického úponu ACL. Při vrtání tunelu pro fixaci štěpu v tibii je vyvrtán jen tunel potřebné délky k…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ACL Allinside

ACL InternalBrace

Druhý typ rekonstrukce ACL spočívá v přichycení části ACL, který je odtržen od femuru. K prodloužení poškozeného vazu se též využívá tkáň ve formě auto či allograftu či FiberTape – pásek z pleteného vlákna. Výkon se provádí artroskopicky a zahrnuje sešití zbývající části ACL a její ukotvení zpět do femuru. Může to též zahrnovat vytvoření tunelu do femuru či tibie,…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ACL InternalBrace

ACL rekonstrukce

ACL rekonstrukce Jedním z nejčastějších problémů léčených ortopedy je poranění předního zkříženého vazu (ACL). Poranění ACL se může projevovat dlouhotrvající bolestí, otoky a nestabilitou v koleni. Vyskytuje se ve spojení s poškozením jiných částí kolene, včetně kloubní chrupavky, menisku a dalších vazů. Nedávné studie ukázaly, že včasná chirurgická intervence v podobě rekonstrukce vazu je přínosná a snižuje výskyt dalšího poškození…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ACL rekonstrukce

Prof. MUDr. Bedřich Frejka

Prof. MUDr. Bedřich Frejka (17. 2. 1890 – 10. 2. 1972)Profesor Bedřich Frejka byl jedním z předních českých ortopedů meziválečného období a doby po 2. světové válce. Tento světově uznávaný ortoped se mimo jiné podílel na chodu ortopedické společnosti, vykonával funkci sekretáře jejího časopisu a napomáhal odbornému růstu několika dalších významných osobností našeho oboru (např. prof. Pavlík, prof. Janeček, prof.…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Prof. MUDr. Bedřich Frejka
Prof. MUDr. Bedřich Frejka

Prof. MUDr. Jan Zahradníček

Prof. MUDr. Jan Zahradníček (13. 6. 1882 – 12. 10. 1958)Profesora Jana Zahradníčka můžeme označit za zakladatele moderní české ortopedie. Kromě neúnavné péče o své pacienty a zdokonalování operačních postupů se věnoval také výchově svých následovníků (namátkou prof. Tošovský, prof. Stryhal), participoval na vzniku československé ortopedické společnosti ijejího časopisu. Jan Zahradníček vystudoval medicínu v Praze, kde poté také několik let…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Prof. MUDr. Jan Zahradníček
Prof. MUDr. Jan Zahradníček