• Rubriky příspěvkuNezařazené

Rekonstrukce předního zkříženého vazu metodou All-inside zahrnuje jeho nahrazení štěpem (auto- či allograftem).
V této metodě se využívá vrták FlipCutter, který umožňuje retrográdní vrtání femorálního i tibiálního kanálu pro uložení štěpu, který je poté fixován. Oba kostní kanály se cílí do místa fyziologického úponu ACL. Při vrtání tunelu pro fixaci štěpu v tibii je vyvrtán jen tunel potřebné délky k ukotvení štěpu, tento způsob vrtání kanálu zlepšuje podmínky hojení štěpu v kostním tunelu. Velkou výhodou metody je tedy minimálně invazivní opracování kosti a menší porušení měkkých tkání kolena. All-inside technika umožňuje širokou škálu fixačních metod zahrnujících ACL TightRope, RetroScrew, RetroButton, BioComposite screws a Medial Portal TransFix.

Video

0) Animace rekonstrukce ACL – měření

1) GraftLink All-inside ACL/PCL rekonstrukce

Na tomto videu operatér Bruce A. Levy demonstruje postup s využitím ACL a PCL GratfLinku, zavedení portů a postupné kroky vsunutí a napínání obou štěpů.
Výhodou metody Graft Link je, že na vytvoření štěpu je potřeba jen jedna šlacha (hamstringu), ze které se vytvoří štěp k náhradě vazu. Tím je zachována větší rotační stabilita kolene a pooperační bolestivost je výrazně menší.

2) Miniinvazivní odběr štěpu ze šlachy kvadricepsu pro All-inside ACL rekonstrukci

Zde operatér Jason M. Scopp představuje získávání štěpu ze šlachy m. quadriceps miniinvazivní technikou.

Chirurgické postupy

Klinické výsledky

V dané práci bylo registrováno 157 pacientů, u kterých byl využit autograft, a 34 pacientů, u kterých se využilo allograftu. U pacientů se 2 roky zaznamenával vývoj bolesti (VAS), funkce kolene (KOOS – Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) a kvality života Marx score (vyhodnocení prováděných aktivit). Výsledky jsou velice dobré. Konkrétně VAS se z čísla 3 v předoperačním období snížilo do 2 let na 0,5 a KOOS z 35 na 85.

Porovnání metody InternalBrace a All-inside

V této práci bylo hodnoceno skóre VAS, KOOS-WOMAC, KOOS ADL a Marx. Výsledky obou metod jsou podobné, avšak k hodnocení dlouhodobého úspěchu je třeba studií na více pacientech.

„VÝUKOVÉ“ VIDEO PRO PACIENTY

All-Inside ACL Reconstruction with GraftLink® Technique