Dovolujeme si pozvat členy ČSOT na 25th Prague – Lublin symposium, které se koná tradičně v Lékařském domě v Praze dne 4.11.2023.

Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých let pořádáme naše symposium opět hybridní formou. Kromě prezenční účasti je možné sledovat a přednášet v rámci online přenosu.

Poplatky se v tomto roce nehradí. 

V případě zájmu o účast na této odborné akci prosíme zájemce o elektronickou registraci na  webových stránkách našich odborných společností. 

www.ortoprotetika.cza nebo www.pojivo.cz nebo přímo prostřednictvím odkazu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSOxpykVfHa442x_Wz3Y-oUQmWGLtbYy5CxGf59aregpICsQ/viewform

Registrace je nutná z důvodu přidělení kreditů ČLK a také z důvodu zaslání linku k online sledování přednášek.