Termín konání: 20.9. 2023 

Místo konání: Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie při Ústavu anatomie a 2. LF UK, Budova teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha, budova C, 1. podlaží

Odborný garant: prof. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD. (2. LF UK a FNM Praha)

Vedoucí kurzu: MUDr. Radek Bartoška, PhD. (FNKV Praha), MUDr. Petr Obruba, PhD. (KZ-MN Ústí nad Labem)

Pořadatel kurzu: ČSOT ve spolupráci s ČCHS ČLS JEP a ČSÚCH ČLS JEP

Organizační zajištění: SOGGIORNO, s.r.o.

Přihlášení na kurz

Program kurzu