Zápis

ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze (18:00-18:45)

 1. Zahájení – prof. Gallo nejprve všechny přivítal a poté stručně informoval o činnosti výboru.
 2. Informace z NRKN – práce na kultivaci registru jdou velmi pomalu, je však zřejmé, že necelých 20 % pracovišť do registru vůbec nepřispívá, přestože je to povinnost všech poskytovatelů. Prof. Gallo požádal tato pracoviště o nápravu.
 3. Prof. Havlas následně referoval o dosavadních jednáních a výsledcích na poli kultivace sazebníků výkonů (nové kódy pro double level osteotomii kolena, k navigované, resp. robotické TEP kolena, UZ diagnostiku, pro ortopedii nohy, dětskou ortopedii), resp. o jednáních o úhradové vyhlášce.
 4. Informace z Akreditační komise – prof. Havlas:
 5. změna vyhlášky o zkoušení kmenů, změna povinných kurzů před kmenovou zkouškou a minimální délka vzdělávání v základních oborech –interna, chirurgie, ARO,
 6. revize složení a počtu výkonů nutných k atestaci,
 7. informace o pokračování kurzů praktických dovedností, které se staly pevnou součástí našeho vzdělávacího programu,
 8. projekt kursů s chirurgy a traumatology z financí NPO – garant MZ-IPVZ – 4,5letý program s termínem zahájení 1.1.2025.
 9. Prof. Gallo poté referoval o snahách ČSÚCH o znovuzavedení základního oboru úrazové chirurgie. Zástupci výboru ČSÚCH by se měly koncem června sejít se zástupci ČSOT k jednání o ortopedické podstavbě nástavbového oboru úrazová chirurgie a dalších podmínkách spolupráce na poli vzdělávání. Důvodem je zajištění nejlepší možné péče v oblasti úrazů pohybového aparátu v ČR. Na poskytování se podílíme my, traumatologové a chirurgové, které je třeba soustavně proškolovat. Traumatologie je nedílnou součástí našeho oboru a výbor věří, že jí zůstane i do budoucna.
 10. Diskuse:
  • Doc. Fulín – by upřednostnil vyřazení nástavbové atestace traumatologie.
  • Prim. Káňa – ilustroval na případu vlastního pracoviště potřebu umožnit atestaci v našem oboru i traumatologům, kteří pracují v rámci našich oddělení a klinik. Prof. Gallo odpověděl, že tímto způsobem jsme před lety zvažovali zjednodušit „ortopedickou“ atestaci u zkušených traumatologů. Vše tehdy skončilo na požadavku na úplnost vzdělávání, které by mělo obsahovat stejnou šíři, jakou mají naši atestanti, což potvrdil i dr. Běhounek. Oba zdůraznili roli školitelů, kteří jsou odpovědni za vzdělávací plán školence.
  • MUDr. Beznoska – vyjádřil určité rozpaky nad tím, že výbor požaduje po primářích navýšení kapacity traumatologické operativy, aniž by řekl něco k tomu, jak to mají udělat. V řadě nemocnic se preference úrazové operativy nerespektuje a konkrétní oddělení se musí vejít do svých „normálních“ sálokapacit a lůžkofondu. Prof. Gallo v odpovědi sděluje, že ČSOT se pokusí společně ČSÚCH a ČCHS iniciovat ministerskou vyhlášku, která by popsala žádoucí způsob poskytování traumatologické péče v ČR.

Prim. MUDr. Jiří Běhounek, v. r.                                         Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., v. r.  

       Vědecký sekretář                                                                          Předseda ČSOT