Změna metodiky zdravotních pojišťoven tykající se vydání ZP za hospitalizace.

Upozorňujeme všechny kolegy, že od února 2023 došlo v metodice zdravotních pojišťoven ke změně, která se týká preskripce a vydání zdravotnických prostředků za hospitalizace. V metodice VZP týkající se preskripce zdravotnických prostředků na poukaz (https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1091.pdf) je na straně 4. uvedeno:„Předepsání ZP na Poukaz u úhradových skupin stanovených v Příloze č. 3 zákona 48/1997 Sb., je možné již v době hospitalizace, ale…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Změna metodiky zdravotních pojišťoven tykající se vydání ZP za hospitalizace.
poukaz na zdravotní pomůcku