Upozorňujeme všechny kolegy, že od února 2023 došlo v metodice zdravotních pojišťoven ke změně, která se týká preskripce a vydání zdravotnických prostředků za hospitalizace.

V metodice VZP týkající se preskripce zdravotnických prostředků na poukaz (https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1091.pdf) je na straně 4. uvedeno:„Předepsání ZP na Poukaz u úhradových skupin stanovených v Příloze č. 3 zákona 48/1997 Sb., je možné již v době hospitalizace, ale vydat a uhradit je lze nejdříve v den propuštění z
hospitalizace. V případech, kde předepisující lékař zdůvodní nezbytnost ZP již v době hospitalizace, zdravotní pojišťovna posoudí tuto žádost a v medicínsky odůvodněných
případech ji schválí.“

V případě dotazů a potíží při schvalování pište:
MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D.
Garant poradní komise pro technickou ortopedii a protetiku ČSOT
Člen Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků na MZ ČR
Předseda Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP z.s.
email: petr.krawczyk@fno.cz