Cílem vzdělávání v ortopedické protetice a podiatrii je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby postižení pohybového aparátu a zajištění správné léčebné praxe související s indikaci a aplikací ortopedicko-protetických a kalceotických pomůcek. V současné době je připravena obsahová náplň celkem 7 víkendových kurzů na
IPVZ, které zahrnují základní teoretickou přípravu pro obor Ortopedická protetika. Kurzy jsou určeny pro lékaře těch odborností, které mají možnost předepisovat zdravotnické prostředky (ortopedie a traumatologie, chirurgie, neurologie, rehabilitační a fyzikální lékařství, diabetologie a všeobecné lékařství).

Kurzy jsou zaměřeny například na oblasti diagnostiky a léčby vrozených a získaných vad, indikaci a aplikaci končetinových a trupových ortéz, protéz horní a dolní končetiny, správné praxe při předpisu jednotlivých zdravotnických prostředků (ortéyz, protézy, podpůrné prostředky pro lokomoci, mechanické a elektrické vozíky, chodítka apod.).

Zájemci se mohou informovat a hlásit na vzdělávací akce již nyní.
https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/ortopedicka-protetika-a-podiatrie/kontakty-pracoviste

MUDr. Petr Krawczyk, Ph.D.
Vedoucí subkatedry ortopedické protetiky a podiatrie na IPVZ