• Rubriky příspěvkuAktuality

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že zemřel náš drahý tatínek, dědeček, bratr, švagr a strýc pan

prof. MUDr. Vratislav Rybka, DrSc.

Zemřel tiše stářím ve středu 26. června 2024

v požehnaném věku téměř 84 let.

Poslední rozloučení s naším drahým zesnulým bude

ve čtvrtek 4. července 2024 v 11.00 hodin

ve Velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.