Termín konání: 19.9. 2023 

Místo konání: Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie při Ústavu anatomie a 2. LF UK, Budova teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha, budova C, 1. podlaží

Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc. (LF UO a FN Ostrava)

Vedoucí kurzu: doc. MUDr. Jakub Kautzner, PhD. (2. LF UK a FNM Praha), doc. MUDr. Milan Krtička, PhD. (LF MU a FN Brno)

Pořadatel kurzu: ČSOT ve spolupráci s ČCHS ČLS JEP a ČSÚCH ČLS JEP

Organizační zajištění: SOGGIORNO, s.r.o.

Přihlášení na kurz

Program kurzu