XXVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

Datum: 17. – 19.5. 2023

Místo konání: Hotel International Brno

Prezident kongresu:
Doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Přednosta I. ortopedické kliniky
LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Prezident ČSOT:
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Přednosta Ortopedické kliniky FN Olomouc

Vědečtí sekretáři:
Odb. as. MUDr. Lukáš Pazourek, Ph.D., odb. as. MUDr. Michal Mahdal

Organizační sekretář:
Prim. MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D.

Organizační a vědecký sekretář sekce NLZP:
Jana Vanini, DiS.

Vědecký programový a organizační výbor kongresu:
odb. as. Mudr. Jan Emmer
odb. as. MUDr. Jakub Liskay
odb. as. MUDr. Michal Mahdal
odb. as. Mudr. Lukáš Martinek
prim. MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D.
odb. as. MUDr. Lukáš Pazourek, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jakub Rapi
doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D

Hlavní partner

Partneři