Dentální fokusy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v roce 2023 by přijat jako doporučený postup ČSOT nový koncept vyšetřování dentálních fokusů u pacientů před primární a revizní TEP. Základním cílem této koncepce je ochránit rizikové pacienty a adekvátní sanace vysoce rizikových fokusů. Základem správně provedeného screeningu ze strany ortopeda je odeslání pacienta před operací s žádankou, jejíž vyplnění je představeno dále v přiložené…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Dentální fokusy
Dentální fokusy

Termíny atestací v roce 2024

Návrh termínů atestací v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro rok 2024, který odeslala naše oborová rada koordinační oborové radě (KOR). Termín atestační zkouškyMísto konání atestační zkoušky (LF)21.-22.3.2024LF HK6.6.-7.6.20242.LF6.11.-7.11.2024LF Plzeň

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Termíny atestací v roce 2024
atestace

THE 25TH PRAGUE-LUBLIN SYMPOSIUM

Dovolujeme si pozvat členy ČSOT na 25th Prague - Lublin symposium, které se koná tradičně v Lékařském domě v Praze dne 4.11.2023. Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých let pořádáme naše symposium opět hybridní formou. Kromě prezenční účasti je možné sledovat a přednášet v rámci online přenosu. Poplatky se v tomto roce nehradí.  V případě zájmu o účast na této odborné akci prosíme zájemce o…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku THE 25TH PRAGUE-LUBLIN SYMPOSIUM
THE 25TH PRAGUE-LUBLIN SYMPOSIUM

Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 19.9.2023 v 14.45 hod v Parkhotelu Průhonice

Přítomni: MUDr. Běhounek; MUDr. Dupal; MUDr. Frič; prof. Gallo; prof. Havlas; prof. Chomiak; MUDr. Kacerovský; prof. Krbec; doc. Pilný; MUDr. Procházka; doc. Tuček; MUDr. Balík; prof. Bartoníček; MUDr. Galek; prof. Matějka; prof. Šponer; prof. Pokorný; RNDr. Pavlík za ÚZIS Omluveni: doc. Douša; MUDr. Kubát; prof. Landor; MUDr. Medek; MUDr. Musil; prof. Repko; doc. Tomáš; MUDr. Strejc  Program:  1. Zahájení, kontrola zápisu,…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis ze schůze výboru ČSOT konané dne 19.9.2023 v 14.45 hod v Parkhotelu Průhonice
ČSOT zápis

STANOVISKO ČSOT K POUŽÍVÁNÍ AUTOLOGNÍ BIOLOGICKÉ TERAPIE U OSTEOARTRÓZY

ČSOT konstatuje, že zatím stále není k dispozici dostatek důkazů podporujících nitrokloubní podávání kmenových buněk či plazmy bohaté na krevní destičky do kloubů postižených osteoartrózou. Výsledky studií jsou nejednoznačné, nabízené metody nejsou standardizované a navzájem se liší. Ani jedna z referovaných metod nemá podle aktuálních poznatků schopnost ovlivnit příznivě průběh osteoartrózy kolena (ani v jiné anatomické lokalizaci) ve smyslu klinicky užitečné úlevy od…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku STANOVISKO ČSOT K POUŽÍVÁNÍ AUTOLOGNÍ BIOLOGICKÉ TERAPIE U OSTEOARTRÓZY
ČSOT stanovisko

Stanovisko ČSOT k předepisování poukazů k lázeňské léčebně rehabilitační terapii

reakce na dopis ředitele Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, Mgr. Jana Zapletala ze dne 20.6.2023 Vážený pane řediteli, dovoluji si Vás informovat o tom, že ČSOT zásadně nesouhlasí s poskytnutým výkladem MZ ČR, podle něhož by měl návrh na lázeňskou péči vystavovat vždy lékař, který ji indikuje, resp. že tento návrh – v případě, kdy má k dispozici veškeré potřebné podklady – kromě…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Stanovisko ČSOT k předepisování poukazů k lázeňské léčebně rehabilitační terapii
ČSOT stanovisko

Změna metodiky zdravotních pojišťoven tykající se vydání ZP za hospitalizace.

Upozorňujeme všechny kolegy, že od února 2023 došlo v metodice zdravotních pojišťoven ke změně, která se týká preskripce a vydání zdravotnických prostředků za hospitalizace. V metodice VZP týkající se preskripce zdravotnických prostředků na poukaz (https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/metodika_1091.pdf) je na straně 4. uvedeno:„Předepsání ZP na Poukaz u úhradových skupin stanovených v Příloze č. 3 zákona 48/1997 Sb., je možné již v době hospitalizace, ale…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Změna metodiky zdravotních pojišťoven tykající se vydání ZP za hospitalizace.
poukaz na zdravotní pomůcku

Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie na IPVZ

Cílem vzdělávání v ortopedické protetice a podiatrii je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby postižení pohybového aparátu a zajištění správné léčebné praxe související s indikaci a aplikací ortopedicko-protetických a kalceotických pomůcek. V současné době je připravena obsahová náplň celkem 7 víkendových kurzů naIPVZ, které zahrnují základní teoretickou přípravu pro obor Ortopedická protetika. Kurzy jsou určeny pro…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Subkatedra ortopedické protetiky a podiatrie na IPVZ
Podiatrie

OSTEOSYNTÉZA V OBLASTI KOLENA A BÉRCE – KADAVERÓZNÍ KURZ

Termín konání: 19.9. 2023  Místo konání: Centrum endoskopické, chirurgické a klinické anatomie při Ústavu anatomie a 2. LF UK, Budova teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha, budova C, 1. podlaží Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Douša, CSc. (LF UO a FN Ostrava) Vedoucí kurzu: doc. MUDr. Jakub Kautzner, PhD. (2. LF UK a FNM Praha), doc. MUDr. Milan…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku OSTEOSYNTÉZA V OBLASTI KOLENA A BÉRCE – KADAVERÓZNÍ KURZ
osteosyntéza v oblasti kolena a hlezna