• Rubriky příspěvkuStanovisko

reakce na dopis ředitele Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, Mgr. Jana Zapletala ze dne 20.6.2023

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás informovat o tom, že ČSOT zásadně nesouhlasí s poskytnutým výkladem MZ ČR, podle něhož by měl návrh na lázeňskou péči vystavovat vždy lékař, který ji indikuje, resp. že tento návrh – v případě, kdy má k dispozici veškeré potřebné podklady – kromě vystavení i sám podává zdravotní pojišťovně (to může fungovat pouze v případě nemocničních překladů, resp. časné pooperační lázeňské terapie, kdy má k dispozici aktuální dokumentaci, kterou k návrhu pouze přiloží).

Neztotožňujeme se ani s názorem, že by indikující lékař měl vypsat formulář a poté odeslat pacienta k následnému „kolečku dalších požadovaných vyšetření“ (bod 3 dopisu pana Mgr. Zapletala).

Jsme přesvědčeni o tom, že je pro pacienty nejvýhodnější a nejbezpečnější, aby tuto roli zastával nadále praktický lékař, který může stav pacienta komplexně posoudit (s výjimkou přímých překladů z lůžka na lůžko). Všem by pak práci nepochybně velmi ulehčil elektronický způsob podávání návrhů.

Připojujeme se tímto listem ke stanovisku Asociace nemocnic České republiky ze dne 20.7.2023, s nímž se ztotožňujeme.

S pozdravem

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí

Originální dopis je k nahlédnutí zde.