Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v roce 2023 by přijat jako doporučený postup ČSOT nový koncept vyšetřování dentálních fokusů u pacientů před primární a revizní TEP.

Základním cílem této koncepce je ochránit rizikové pacienty a adekvátní sanace vysoce rizikových fokusů.

Základem správně provedeného screeningu ze strany ortopeda je odeslání pacienta před operací s žádankou, jejíž vyplnění je představeno dále v přiložené prezentaci či na stránkách www.fokusy.cz

Doc. MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.