s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

Termín konání: 12. – 14.6. 2024

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague

Prezident kongresu: prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., Přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV

Záštita: 

Ministr zdravotnictví a místopředseda vlády ČR
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Rektorka Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Milena Králíčková, PhD.

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
MUDr. Jan Votava, MBA

Primátor hlavního města Prahy
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc

Pozvánka na kongres