Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 proběhla 17. schůze sekce dětské ortopedie ČSOT pořádaná Pardubickou nemocnicí pod vedením prim. MUDr. Petra Hozy v Golfovém rezortu Kunětická hora.

Sobotní odborný program obsáhl základní témata dětské ortopedie (vývojovou dysplázii kyčelní, CVA, vady nohy, záněty pohybového aparátu včetně pozvaných pediatrů a revmatologů) a poúrazové stavy a deformity končetin. O program byl výrazný zájem, protože se registrovalo 70 lékařů a sester. Celkem bylo prezentováno 24 sdělení.

V pracovní části schůze předseda sekce prof. Chomiak prezentoval aktuální stav v sekci a seznámil účastníky s budoucími kongresy a sympozii s tématikou dětské ortopedie. Současně se volil nový předseda sekce na léta 2019 a 2020. Při tajném hlasování byla zvolena předsedkyní MUDr. Mgr. Monika Frydrychová.

Program byl doplněn společenským setkáním s hudbou a večeří, což neformálně utužuje přátelské vztahy mezi ortopedy se zájmem o dětskou ortopedii. Vše proběhlo v přívětivém duchu a velmi důstojném prostředí. Samozřejmě, že hlavní podíl na tom měli pořadatelé z Pardubické nemocnice pod vedením prim. Petra Hozy.

Pořádáním příští pracovní schůze byla pověřena Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice Na Bulovce. Termín setkání byl již stanoven (s ohledem na možnosti místa jednání) na 18. – 19. 10. 2019 v hotelu Monínec (Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice). Další podrobné informace budou členům ČSOT zaslány v dostatečném předstihu.

V Praze, 8. 11. 2018                                          Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

místopředseda ČSOT