Výbor ČSOT vyjadřuje vážné znepokojení nad používáním metody postupné fibrotomie dle prof. Ulzibata, kterou v České republice aplikuje ZiNa clinic s. r. o. Metoda má odstraňovat svalové kontraktury především u pacientů s dětskou mozkovou obrnou  a dále u poúrazových stavů (jizvy) a s tím související bolestivý syndrom. Tato metoda není podložena seriozními klinickými studiemi, navíc se odborníci především z dětské ortopedie a neurologie setkávají s kompletními recidivami kontraktur, které je potom nutné řešit složitějšími operacemi, než by tomu bylo u primárních operací. 

Dále  výboru není známo, že by zmíněná společnost ZiNA clinic s.r.o. požádala o oficiální povolení metody výbory ČSOT  a chirurgie a požádala o zařazení výkonu do oficiálního seznamu výkonů, který se v ČR používá.

Z našeho pohledu je tedy její provozování v klinické praxi v rozporu se současným poznáním i etickými a právními normami.

Vyjádření k dotazu MZ ČR z 11.11.17 k metodě postupné fibro-myotomie dle Uzbibata.

Na Váš dotaz si dovolujeme zdůvodnit vyjádření výboru ČSOT následovně.

Metoda používá k fibro-myotomii nářezy z malých (punkčních) incizí a přerušuje aponeurozy-šlachy-svaly. 

Podobný způsob léčení je bežně používán na ortopedických odděleních, které se zabývají léčením dětí s dětskou mozkovou obrnou s tím, že jsou tenotomie nebo aponeurotomie prováděny z drobných incizí, kde se kožní kryt buď nešije, nebo šije jedním stehem (tzv. stehová incise) a operací se docílí též uvolnění kontraktur různých svalů v požadovaném stupni.  Tyto operace se též provádějí současně mnohoetážově (anglicky single event multilevel surgery), tedy na kyčlích , kolenou i na noze, eventuálně na horních končetinách. Výsledky tohoto způsobu  léčby byly opakovaně publikovány v naší i zahraniční literatuře, poslední článek je od německých autorů (Putz et al) v britském časopise Bone and Joint Journal (2017; 99-B:1256-64). V této recentní multicentrické studii není Ulzibatova metoda zmíněna ani diskutována. Navíc jsou pacienti následně pravidelně kontrolováni a při potřebě dále léčeni.

Popis a výsledky Ulzibatovy metody nejsou uvedeny v oficiálních medicínských databázích.

Běžně používané teno-myotomie na našich ortopedických pracovištích  jsou uvedeny v sazebníku výkonů pojišťovny jako:

  1. Kód 67227 – uvolnění šlachy/svalu, čas 45 min., počet bodů 791
  2. kód 66939 – prodloužení /zkrácení jedné šlachy mimo ruky, čas 75 min, 1558 bodů
  3. kód 66941 – prodloužení/zkrácení další šlachy mimo ruky, čas 40 min., počet bodů 310

V zásadě se tedy u nás etablované výkony neliší od Ulzibatovy metody, jsou hrazeny všemi pojišťovnami, ale jak je výše uvedeno, platba za jejich provedení  u jednoho pacienta nepřesáhne 5000 Kč. , zatímco společnost ZiNa s.r.o. účtuje  za operaci 70.000 Kč, což je jasně uvedeno na internetu v diskusním fóru pacientů. 

Hlavní výhrady výboru ČSOT jsou proti metodě jsou proto následující:

  1. Společnost ZiNa s.r.o se ohrazuje proti jakémukoliv rozšíření této metody na další ortopedická pracoviště a snaží se být výhradním poskytovatelem této operativy, což je patrné z reakce na stránkách uvedené společnosti na to, že se někdo pokoušel metodu napodobit. To je velmi neetické, protože všechny účinné metody léčení jsou přirozeně svými původními autory doporučovány ve snaze, aby se v co nejširší míře používaly.
  2. Výsledky Ulzibatovy metody nejsou publikovány ve veřejně dostupných medicínských databázích, takže se nelze přesvědčit o jejich validitě (www.ncbi.nlh.nih.gov).
  3. Z klinické praxe je nám známo, že pacienti mají po Ulzibatově metodě recidivy kontraktur, o které se už ale ZiNA clinic s.r.o. nezajímá a pacienti přicházejí k dalšímu léčení do jiných státních zařízení a to ve stavu, kdy je další léčení obtížnější.
  4. Lékaře, kteří Ulzibatovu metodu v ČR provádějí, nikdo nezná a je otázkou zda mají povolení k výkonu lékařské praxe v naší republice. 
  5. Cena za operaci je významně přemrštěná, což považujeme za velmi neetické především proto, že jsou operovány děti s dětskou mozkovou obrnou, jejichž rodiny nejsou většinou ekonomicky dostatečně silné, aby mohly tento finanční obnos zaplatit (matka většinou nepracuje, protože se stará o postižené dítě) a poté následují dehonestující internetové sbírky na to, aby mohlo být dítě operováno Ulzibatovou metodou bez publikovaných výsledků.