XI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

Termín konání: 21. – 22. 10. 2021

Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava 

Prezident kongresu:

Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. předseda SSTA ČLS JEP

Organizační výbor: 

MUDr. René Boglevský
MUDr. Jiří Demel

Vědecký výbor:

Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
MUDr. Radim Kalina, Ph.D.
Doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
Doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
MUDr. Pavel Sadovský
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA
Doc. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

Záštita kongresu:

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel FN Ostrava