sympozium s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

Termín konání: 30.11. – 1.12. 2023

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague

Prezident sympozia: prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., Ortopedická klinika 1.LF UK a IPVZ a Fakutní nemocnice Bulovka, Praha

Přihlášení na kongres

Program kongresu