Kurzy praktických dovedností

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás informoval o pokračování kurzů praktických dovedností (s workshopy na umělých kostech), které organizuje Česká společnost pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí s dotační podporou Ministerstva zdravotnictví České republiky.

V uplynulých měsících proběhly v rámci pilotního projektu ČSOT první avizované kurzy, jejichž úspěšností byla dotace ministerstvem podmíněna. Kurzy hodnotili jak školenci, tak školitelé velmi dobře, a proto můžeme nyní již s podporou dotačního programu MZ ČR pokračovat v realizaci dalších kurzů v roce 2018. Seznam kurzů připravených pro letošní rok uvádím níže. První pololetí je již detailně naplánováno, kurzy pro druhou polovinu roku budeme konkretizovat opět až po vyhodnocení prvních pěti akcí. Bude-li tento cyklus kurzů praktických dovedností úspěšný, připraví pro další roky vedení společnosti ve spolupráci s MZ ČR jejich pokračování.

Organizaci kurzů i nadále zajišťuje vybraná firma Soggiorno (www.soggiorno.cz), prostřednictvím které se můžete na kurzy registrovat. Cena kurzu je 7 500 Kč, přičemž dotační částka na školence a kurz alokovaná ministerstvem činí 3 500 Kč. Celková výše kurzovného pro vás nebo pro zdravotnické zařízení, které vás na kurz vyšle, tedy činí 4 000 Kč.

Další informace o průběhu kurzů praktických dovedností budeme průběžně uveřejňovat na stránkách společnosti.

Moc vás zdravím a věřím, že vás kurzy oslovily a že je navštívíte v co největším počtu.

Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
předseda akreditační komise ČSOT

Hlavní partner

Partneři