Garant:

MUDr. Pavel Dupal, MBA

E-mail: pavel.dupal@fnmotol.cz
Kontaktní telefon – sekretariát: +420 224 433 901
Pracoviště: Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Praha Motol

MUDr. Pavel Dupal

Další členové :

MUDr. Jiří Běhounek

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

prim. MUDr. David Musil, Ph.D.

Z pověření Výboru ČSOT jednáme za všechny podobory Ortopedie ve snaze zlepšit ekonomickou situaci našeho oboru a to jak v segmentu Ambulantním , tak v segmentu Jednodenní péče i Nemocničních zařízení.
Budeme přinášet aktuální informace o připravovaných a probíhajících jednáních s Pojišťovnami , Ministerstvem Zdravotnictví a Tvůrci DRG.


Pokud budete mít jakýkoli podnět jak zlepšit nebo změnit Sazebník výkonů, jak nejlépe vyjednávat na Ministerstvu případně budete mít závažný problém s pojišťovnou , dejte nám vědět, pokusíme se udělat co se dá.

Pavel Dupal – Pojišťovny , Sazebník , Úhrady
Jan Hach – Prostředky Zdravotnické Techniky , vkládání do systému MZD a ZP, Registry
Jiří Lošťák – Analýzy , DRG