Zápis z jednání výboru ČSOT konaného dne 21. 2. 2023 v 15.00 hod. v Parkhotelu Průhonice

Přítomni: dr. Běhounek; dr. Dupal; dr. Frič; prof. Gallo; prof. Havlas; prof. Chomiak; dr. Kacerovský; dr. Kubát; dr. Medek; dr. Musil; dr. Procházka; doc. Tomáš; doc. Tuček  Hosté: dr. Balík; prof. Bartoníček; doc. Douša; doc. Pavelka; prof. Štulík Omluveni: prof. Krbec; doc. Pilný; prof. Repko 1. Zahájení, kontrola zápisu z 22. 11. 2022 (prof. Gallo; dr. Běhounek) – k minulému zápisu nebyly…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis z jednání výboru ČSOT konaného dne 21. 2. 2023 v 15.00 hod. v Parkhotelu Průhonice
ČSOT zápis

Kurzy praktických dovedností

ČSOT připravila koncepci kurzů praktických dovedností na roky 2019 – 2023 a zároveň požádala o finanční dotaci MZ ČR určenou na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací těchto kurzů. Podrobné informace k jednotlivým kurzům budeme průběžně zveřejňovat na stránkách csot.cz a www.soggiorno.cz.

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Kurzy praktických dovedností
ČSOT kurzy