VII. ARTROSKOPICKÉ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí

Termín konání: 14. 4. 2023

Místo konání: HOTEL VIENNA HOUSE EASY PILSEN, U Prazdroje 6, Plzeň

Pořadatel: Artroskopická akademie z.s. společně s Klinikou ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň

Prezident sympozia: Prof. MUDr. Petr Zeman, Ph.D., MBA

Pod záštitou:

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan LF UK V Plzni
Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP

Téma: Poranění vazů a menisků kolena u sportovců – současné trendy v terapii a rehabilitaci