24. Kubátovy dny

Termín konání: 8.- 9.3.2019

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Pořadatelé: Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně & Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J.E. Purkyně

Téma: „ORTOPEDICKÁ PROTETIKA A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE 3“
sekce:
1. DMO A NEUROMUSKULÁRNÍ CHOROBY,
2. VROZENÉ A ZÍSKANÉ VADY KONČETIN A PÁTEŘE
(pohledy klinicko-antropologicko-radiologické, léčení medikamentosní, ortopedicko-chirurgické, ortopedicko-protetické, fyzioterapie)
3. POJIVO A BIOMECHANIKA
4. RŮZNÉ