Zápis z členské schůze ČSOT – 19.5.2022

Svolavatel: Prof.MUDr.Martin Repko Ph.D.předseda výboru a výbor ČSOTKonáno: dne 19.5.2022 v sále Meridian Clarion Congress hotelu,Freyova ulice,Praha 9-Vysočanyv době do 16.15 do 16.55 hod.Svolavatel ustavil mandátovou a komisi návrhovou komisi která ověřila usnášeníschopnost .Schůze jeusnášeníschopnáSvolavatel zahájil jako předsedající zasedání členské schůze a navrhl jako předsedu zasedání prof.MUDr. M. Repka PhD a zapisovatele MUDr.Jiřího Běhounka st.Navržený program schůze: 1.Zahájení, schválení programu…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis z členské schůze ČSOT – 19.5.2022
ČSOT zápis

Zápis ze schůze výboru ČSOT konaný dne 18.5.2022 ve Vlasteneckém sále Karolina

Přítomni:Běhounek,Dupal,Frič,Gallo,Havlas,Chomiak,Kacerovský,Krbec,Kubát,Mach,Medek,Musil,Pilný,Repko,Tomáš,Tuček,Balík,Pavelka,Strejc,ŠponerOmluveni: Bartoníček, Galek, Landor Zahájení,schválení programu - a/příprava jednání s primáři b/příprava členské schůze c/stanoviskok návrhu Společnosti pro transfusní lékařství d/různé a závěr Příprava jednání s primáři – informaci o krocích výboru předá předseda Repko,informaci oStanovách –Běhounek Příprava členské schůze 19.5. – výbor schválil program členské schůze Stanovisko k návrhu Společnosti pro transfusní lékařství – výbor probral návrh Společnosti protransfusní…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis ze schůze výboru ČSOT konaný dne 18.5.2022 ve Vlasteneckém sále Karolina
ČSOT zápis

Zápis ze schůze výboru ČSOT s primáři pracovišť konané dne 18.5.2022 ve Vlasteneckém sále Karolina

Program: 1/zahájení 2/slovo předsedy 3/Informace o přípravě stanov a členské schůze 19.5.20224/podněty primářů 5/diskuze a závěrPřítomni: členové výboru dle prezenční listiny z jednání výboru a 43 primářů pracovišť 1.Zahájení – Běhounek 2.Slovo předsedy – prof.Repko krátce popsal činnost výboru, výsledky jednání a práce, jednání se ZP o kódech 66031 a 09555 a přípravě nových stanov 3. Příprava nových stanov a…

Žádný komentář
Přečtete si více ze článku Zápis ze schůze výboru ČSOT s primáři pracovišť konané dne 18.5.2022 ve Vlasteneckém sále Karolina
ČSOT zápis

OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN FEMURU, středa 8.6. 2022 ZMĚNA TERMÍNU!

OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN FEMURU Termín konání: ZMĚNA: TERMÍNU STŘEDA 8.6. 2022 Místo konání: ZMĚNA: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00, Brno  Odborný garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3.LF UK a FNKV Praha)  Vedoucí kurzu: prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. (FNKV Praha) doc. MUDr. Milan Krtička, PhD. (LF MU a FN Brno) Pořadatel kurzu: ČSOT ve spolupráci s ČCHS…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN FEMURU, středa 8.6. 2022 ZMĚNA TERMÍNU!