OSTEOSYNTÉZA ZLOMENIN FEMURU

Termín konání: ZMĚNA: TERMÍNU STŘEDA 8.6. 2022

Místo konání: ZMĚNA: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00, Brno 

Odborný garant: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3.LF UK a FNKV Praha) 

Vedoucí kurzu: prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D. (FNKV Praha)

doc. MUDr. Milan Krtička, PhD. (LF MU a FN Brno)

Pořadatel kurzu: ČSOT ve spolupráci s ČCHS ČLS JEP a ČSÚCH ČLS JEP

Organizační zajištění: SOGGIORNO, s.r.o.