XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHIRURGIE RUKY a  IV. Kongres České společnosti terapie ruky

akce spolupracující s českou společností chirurgie ruky

Termín konání: 31.10. – 2.11.2019

Místo konání: Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Pořadatel : Neurochirurgická klinika a Klinika úrazové chirurgie
Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Pod záštitou České společnosti chirurgie ruky, České společnosti terapie ruky ČLS JEP,
Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje
a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.Program ke stažení zde