Přítomni:
Běhounek,Dupal,Frič,Gallo,Havlas,Chomiak,Kacerovský,Krbec,Kubát,Mach,Medek,Musil,Pilný,Repko,
Tomáš,Tuček,Balík,Pavelka,Strejc,Šponer
Omluveni: Bartoníček, Galek, Landor

 1. Zahájení,schválení programu – a/příprava jednání s primáři b/příprava členské schůze c/stanovisko
  k návrhu Společnosti pro transfusní lékařství d/různé a závěr
 2. Příprava jednání s primáři – informaci o krocích výboru předá předseda Repko,informaci o
  Stanovách –Běhounek
 3. Příprava členské schůze 19.5. – výbor schválil program členské schůze
 4. Stanovisko k návrhu Společnosti pro transfusní lékařství – výbor probral návrh Společnosti pro
  transfusní lékařství ČLS-JEP k zapojení ČSOT do tvorby „Zásady účelné hemoterapie a Patient Blood
  Management“ a schválil ustavení pracovní skupiny s nominací zástupců do 20.6.2022 k rukám
  sekretáře Běhounka. Garanty jmenováni Tuček,Gallo,Tomáš
 5. Různé a závěr – předseda ukončil schůzi výboru