Termíny atestací

Termíny atestací pro rok 2020

Plzeň – LF 16. – 17.4. 2020
Praha – 1. LF UK (22.) – 23.10. 2020
Olomouc – LF UP 3. –  4. 12. 2020

Plánované termíny testů po ortopedickém kmeni 2021

LF UP (Olomouc) 23.4. 2021
22.10.2021
LF UK (Plzeň) 14.4. 2021
12.11. 2021
2. LF UK (Praha) 26.3. 2021
26.11. 2021

Plán vzdělávání v oboru Ortopedie Nemocnice na Bulovce, klinika 1.LF UK v roce 2020

a) Plánované „Specializační stáže“ na rok 2020

Praha – 1. LF UK 3.2. – 28.3. 2020
Praha – 1. LF UK 4.5. – 28.6. 2020
Praha – 1. LF UK 5.10. – 27. 11. 2020

b) Plánované termíny testů po ortopedickém kmeni

LF UP (Olomouc) 24.4. 2020
23.10. 2020
LF (Hradec Králové) 3.4. 2020
4.12. 2020
LF UK (Plzeň) 8.6. 2020
10.11. 2020
LF MU (Brno) 23.-24.4. 2020
19.-20.11. 2020
2. LF UK (Praha) 27.3. 2020
27.11. 2020

Plán vzdělávání v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí v roce 2019

a) Plánované termíny atestací

Praha – 3. LF UK 25. – 26. 4. 2019
Hradec Králové – LFHK UK 19. – 20. 9. 2019
Praha – 2. LF UK 16. – 17. 12. 2019

b) Plánované termíny testů po ortopedickém kmeni

1. LF UK (Praha) 1. 2. 2019
1.11.2019
2. LF UK (Praha) 23. 3. 2019
13. 12. 2019
LF UP (Olomouc) 15. 11. 2019
LF UK (Plzeň) 6. 6. 2019
LF (Hradec Králové) 6.12. 2019
LF UK (Plzeň) 19.11. 2019
LF MU (Brno) 28. – 29.11. 2019
1. LF UK (NnB) 1.11. 2019
2. LF UK (Praha) 22.1. 2019

c) Plánované termíny specializačních stáží

1. LF UK (Praha) 4. 2. – 29. 3. 2019
6. 5. – 28. 6. 2019
2. 9. – 25. 10. 2019
2. LF UK (Praha) 4. 3. – 12. 4. 2019
7. 10. – 15. 11. 2019

d) Plánované termíny předatestačních kurzů

2. LF UK (Praha) Dětská ortopedie a traumatologie 5. 11. – 9. 11. 2018: 8,30 – 14,30
Vybrané kapitoly z ortopedie 11. 2. – 15. 2. 2019: 8,30 – 14,30
Dětská ortopedie a traumatologie 16. 9. – 20. 9. 2019: 8,30 – 14,30
Dětská ortopedie a traumatologie 10. 2. – 14. 2. 2020: 8,30 – 14,30
Vybrané kapitoly z ortopedie 9. 11. – 13. 11. 2020
3. LF UK (Praha) 4. 2. – 8. 2. 2019
LF UK v Plzni 24. 6. – 28. 6. 2019

 

Termíny aktivit postgraduálního vzdělávání dle data

1. 2. 2019 Test kmen 1. LF UK (Praha)
4. 2. – 8. 2. 2019 Předatestační kurz 3. LF UK (Praha)
11. 2. – 15. 2. 2019 Předatetační kurz 2. LF UK (Praha)
4. 3. – 12. 4. 2019 Specializační stáž 2. LF UK (Praha)
25. 4. – 26. 4. 2019 Atestace 3. LF UK (Praha)
6. 5. – 28. 6. 2019 Specializační stáž 1. LF UK (Praha)
29. 5. 2019 Test kmen LF UP (Olomouc)
6. 6. 2019 Test kmen LF UK v Plzni
24. 6. – 28. 6. 2019 Předatestační kurz LF UK v Plzni
2. 9. – 25. 10. 2019 Specializační stáž 1. LF UK (Praha)
16. 9. – 20. 9. 2019 Předatestační kurz 2. LF UK (Praha)
19. – 20. 9. 2019 Atestace LF UK v Hradci Králové
7. 10. – 15. 11. 2019 Specializační stáž 2. LF UK (Praha)
1. 11. 2019 Test kmen 1. LF UK (Praha)
16. – 17. 12. 2019 Atestace 2. LF UK (Praha)

 

Za SOR Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. MBA

Hlavní partner

Partneři