Termíny atestací pro rok 2023

Termíny atestací

Olomouc 25. – 26.5. 2023
Brno 21. – 22. 9. 2023
3. LF 14.- 15.12.2023

Termíny atestací pro rok 2022

Termíny atestací

2. LF Motol 9.6. – 10.6.2022
LF Plzeň 22.- 23.9.2022
1. LF 15. – 16.12.2022