Stanovy a volební řád ČSOT

Stanovy

Volební řád

Vážené kolegyně a kolegové,

upravené znění stanov a volebního řádu bylo předloženo a schváleno na XII. Národním kongre­su ČSOT dne 16. 5. 2008.

S pozdravem

prim. MUDr. Jiří Běhounek
sekretář ČSOT

Hlavní partner

Partneři