Stanovy a volební řád ČSOT

Návrh nových Stanov

Vážené členky, vážení členové České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí,

obracím se na vás všechny z pověření výboru ve věci nových stanov. Po martyriu zápisu společnosti do rejstříku u soudu vyvstala nutnost  připravit nové stanovy společnosti, které by reagovaly na vývoj právních předpisů, technických věcí a  zakotvení možností elektronické komunikace ev. i hlasování. Výbor ve spolupráci s právníky připravil návrh stanov, který vám předkládáme a budeme o něm na členské schůzi během XXV. Národního kongresu rozhodovat.

Máte li jakékoliv dotazy i náměty prosím o jejich zaslání na  e mail adresu behounek.j@kr-vysocina.cz  nejpozději do 8.5.2022.

 

MUDr. Jiří Běhounek ,sekretář  ČSOT

Stanovy

Volební řád

Vážené kolegyně a kolegové,

upravené znění stanov a volebního řádu bylo předloženo a schváleno na XII. Národním kongre­su ČSOT dne 16. 5. 2008.

S pozdravem

prim. MUDr. Jiří Běhounek
sekretář ČSOT

Hlavní partner

Partneři