Stanovy a volební řád ČSOT

Stanovy 

Stanovy ČSOT zařazené do sbírky listin

Volební řád 

Vážené kolegyně a kolegové,

zde naleznete upravené znění stanov schválené členskou schůzí ČSOT dne 19.5. 2022  a volební řád, který byl schválen na Výboru ČSOT dne 13.9. 2022

S pozdravem

prim. MUDr. Jiří Běhounek
sekretář ČSOT

Stanovy

Volební řád